:: Úvod ::   :: Čo je to WikiDemokracia ? ::   :: Prihlásenie ::   :: Registrácia ::   :: Informácie VEREJNOSŤ Blogy::   :: Podporujem vývoj WD ::O projekte - Pravidlá fungovania

O projekte

Projekt vznikol ako následok dlhotrvajúcej celospoločenskej mizérie v Slovenskej republike. Nezáujem o veci verejné, korupcia, partokracia, korporatokracia, nerešpektovanie základných etických pravidiel, zákonov, či dokonca Ústavy na najvyššej úrovni sú východiskovými bodmi, ktoré sa tento projekt bude snažiť eliminovať a dávať do popredia princípy demokracie, ľudskosti, spoločenského systému s precíznými brzdami a protiváhami a spravodlivej, fungujucej spoločnosti.

WikiDemokracia je sofistikovaný výkon demokracie v 21.storočí

Permanentná demokracia založená na odbornosti a edukácii

Hybrid priamej a zastupiteľskej demokracie

Riešenie pre Slovensko

Pravidlá zapojenia sa do systému

Systém primárne neslúži ako komunikačný nástroj (ako e-maily, Facebook, či iné sociálne siete), ale ako orginazočno-demokratická platforma s viacerými aktívnymi nástrojmi demokracie.
Zapojiť sa môže každý občan SR, pričom dôraz je kladený na slušnosť a vecnosť riešených problémov.

WikiDemokracia.org 2012 - 2020