:: Úvod ::   :: Čo je to WikiDemokracia ? ::   :: Prihlásenie ::   :: Registrácia ::   :: Informácie VEREJNOSŤ Blogy::   :: Podporujem vývoj WD ::Čo je to WikiDemokracia ?

Aktívne nástroje demokracie v zhnitom systéme

Dlhotrvajúca celospoločenská mizéria, nezáujem o veci verejné, korupcia, partokracia, korporatokracia, nerešpektovanie základných etických pravidiel, zákonov, či dokonca Ústavy SR na najvyššej úrovni sú dnešným obrazom doby. Viacerí si kladú oprávnené otázky - do kedy ešte toto budeme musieť znášať a  je vôbec cesta z toho von ?  Áno je a v spolupráci s aktívnymi občanmi sa pokúsime aplikovať originálnu cestu von z tejto mizérie. Alternatívnu cestu, ktorá vzniká kvôli aktuálnym problémom.

Cesta od spodu - Wiki Cesta

Ak chceme mať poriadok na ulici, tak sa musíme zaujímať o veci okolo nás. Samozrejme, že to nie jednoduché, keďže súčasný "establishment" si to nepraje a nerozvíja občiansku participáciu. No aj napriek tomu, vďaka Internetu, sa vieme celkom efektívne spojiť, informovať sa a dopĺňať o informácie a problémy, ktoré potrebujeme riešiť. Wiki cesta je cesta spájania od spodu, od susedstva, od ľudí o  ktorých možno ani nevieme, ale žijú vedľa nás a majú rovnaké problémy ako my. Je to cesta, ktorá nás naučí a potiahne k občianskej participácii. Na začiatku si vyriešime problémy v susedstve, neskôr obce, okresu, kraja, či celého Slovenska. Pán na bielom koni nepríde a nespasí nás. Netreba čakať zo zalomenými rukami, moc pochádza v skutočných demokraciách od občana, a my si musíme začať organizovane uplatňovať naše práva prostredníctvom konkrétnych nástrojov.

Primárne voľby - primárky

Pred skutočnými voľbami vždy zrealizujeme simulované voľby. Tento nástroj môže poslúžiť ako pomôcka pri výbere Vášho kandidáta/ov v skutočných voľbách. Simuluje primárky pri ideálnom demokratickom modely. S real-time triedeným výsledkov hlasovania. Voľba je permanentná, čiže je možné kedykoľvek zmeniť hlas, pričom hlas je tajný, teda nikto nevie ako ste hlasovali. Na relevancii našich primárok pridáva najmä fakt, že všetky osoby, ktoré sa zapoja sú skutočné, teda overené.

Podpora nezávislých kandidátov vo voľbách (obce, VÚC)

V rámci podpory pozitívnych zmien "od spodu" vo vašej obci, kraji či susedstve, podporujeme a pomáhame občianskym nezávislým a nestranným kandidátom. Prebúdzame a uľahčujeme cestu do zastupiteľstiev na celom Slovensku. Či už formou automatického generovania petičných hárkov alebo informovaním zaregistrovaných osôb vo WikiDemokraciii o kandidátoch. V neposlednom rade, najmä vo väčších mestách, napomáhame k spájaniu sa vo viacmandátových obvodoch aby sa šance na zvolenie znásobovali a nestratil potrenciál spájania sa. A mnoho iného v rámci politického marketingu a našich doterajšich skúseností.

Výmena informácii - VEREJNOSŤ

Pripravili sme základný edukačno-výmený nástroj výmeny informácii, teda voľný Internetový priestor na písanie textov, blogov, poznatkov, analýz či opis aktuálne prebiehajúceho diania ale aj subjektívnych pocitov vo Facebooku známych ako statusy. Tieto informácie sú členené aj podľa miestnej príslušnosti (štát, kraj, obec, susedstvo) pričom v danej miestnej oblasti sú tie najčítanejšie a najodporúčanejšie informácie aj automaticky zasielané emailom. Informácie sú členené aj podľa kategórii a autor si môže zvoliť aj rozsah zverejnenia. Zamozrejmosťou je aj diskusia.

Diktujeme RTVS

Rozhlas a televízia zákonom zriadené médium, ktoré má zákonnú povinnosť informovať o témach, ktoré nás trápia. Aká je realita? RTVS dlhodobo ignoruje občanov a to aj napriek tomu, že takmer celý rozpočet musíme platiť v podobe koncesionárskych poplatkov. Práve preto sme zriadili aktívny nástroj demokracie pod názvom Diktujeme RTVS, ktorým budeme diktovať RTVS témy a hostí prostredníctvom demokratického hlasovania. Už to funguje a témy sú viac než zaujímavé, pričom ktokoľvek z nás môže navrhnúť novú tému alebo hlasovať o iných. Zatiaľ nás vedenie RTVS ignoruje, avšak je to len otázka času kým sa nás nespojí do tejto aktivity viacej občanov. Pre zaujímavosť sledovanosť RTVS je zopár tisícok divákov. Môžu nás odmietať keď nás bude desať, avšak keď nás budú (a bude) tisíce, budú musieť vysielať témy, ktoré si demokraticky my vyberieme. My budeme diktovať RTVS a je to už len otázka času.

Žiadanie informácií cez info zákon

Právo na informácie vo verejnom priestore je základné právo každého občana v demokratickej spoločnosti. Štát o nás vie takmer všetko (napr. príjmy z daní/odvodov) - tak presne to isté, ako úplne prirodzené právo, musíme využívať aj my. Teda informovať sa, čo sa deje s našimi daňami/peniazmi. Každý jeden zamestnanec štátu sa zriekol svojho súkromia v prospech "res publica", teda veci verejnej. Musí to znášať, musí nám odpovedať a keď sa mu nepáči, nech ide bokom. Určite sa nájde veľký počet občanov, ktorí toto dokážu rešpektovať a uctia si prácu vo verejnom záujme. Tento nástroj slúži na veľmi efektívne zorganizovanie žiadostí o poskytovanie informácií.

Sebestačnosť a lokálna mena

Vstupom Slovenska "do Eura" sme sa vzdali vlastnej sebestačnosti, nakoľko naši nekompetentní politici nás tam prijali za nápadne nevýhodných podmienok oproti iným krajinám. Výsledkom je totálna odkázanosť na import potravín pochybnej akosti a najnižšia sebestačnosť v EU, ktorá nám časom môže spôsobiť fatálne následky (cena pohonnej hmoty pôjde hore = ceny potravín tiež). Práve preto evidujeme (nielen) potravinové možnosti výmeny aby sme boli pripravení. V neposlednom rade si takto môžeme pomáhať, čo nás môže posunúť omnoho ďalej a hlavne nám zabezpečiť kvalitu toho čo jeme alebo si vymieňame.

Práve teraz, v tejto chvíli, sa organizuje celosvetovo jedinečný projekt šitý pre naše podmienky. Projekt ktorý sa bude snažiť veci riešiť, spájať, organizovať, akumulovať dobré stránky z nás a dávať do popredia princípy priamej demokracie, ľudskosti a spoločenského systému s precíznymi brzdami a protiváhami verejnej moci. Presne to po čom všetci túžime. Je tu WikiDemokracia.org, teda spojenie sa ZA niečo. Čaká na náš hlas a náš názor. Skúsme to.

A mnoho iného ešte pripravujeme. Podporte nás a WikiDemokracia bude poháňať rozvoj demokratickej tradície na Slovensku.

Ďalšie informácie o projekte.

WikiDemokracia.org 2012 - 2022