:: HOME ::   :: Prihlásenie ::   :: Registrácia ::   :: Čo je to WikiDemokracia ? ::  WikiDemokracia.org

Sofistikovaný výkon demokracie v 21.storočí
Permanentná demokracia založená na odbornosti a edukácii
Hybrid priamej a zastupiteľskej demokracie
Riešenie pre Slovensko

aleboWikiDemokracia.org 2012 - 2014